FANDOM


Trang trợ giúp này dành cho tham khảo Trình soạn thảo cổ điển. Xin lưu ý Trình soạn thảo trực quan có thể có cách hoạt động khác.

Thư viện ảnh, Khung trình chiếu và Thanh trượt là nhưng công cụ đơn giản giúp hiển thị các hình ảnh và đoạn phim trên wiki của bạn.

Hướng dẫn từng bước

Xay dung thu vien anh

Xây dựng một thư viện ảnh

Xay dung khung trinh chieu

Xây dựng một khung trình chiếu

 • Mở trình soạn thảo của trang bài viết. Hãy đảm bảo thẻ trên cùng của trình soạn thảo phải là "Trực quan".
 • Bên tay phải, dưới mục "Chèn tính năng và phương tiện", chọn Thư viện ảnh, Khung trình chiếu hay Thanh trượt.
  • Thư viện ảnh sẽ hiển thị bộ ảnh hoặc đoạn phim theo từng ô có tổ chức.
  • Khung trình chiếu sẽ chỉ hiển thị một vùng ảnh đơn, nhưng sẽ tự động chuyển qua lại giữa chuỗi các ảnh hoặc bằng nút chuyển trái/phải.
  • Thanh trượt tương tự Khung trình chiếu nhưng to hơn với các tiêu đề liên kết nổi bật và biểu tượng để duyệt. Công cụ này thường được dùng cho trang chính.
 • Một hộp thoại sẽ hiện lên. Chọn "Thêm hình ảnh", và làm theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn đã hoàn tất việc thêm tất cả hình ảnh mong muốn. Bạn có thể chọn tải ảnh mới lên, hoặc chọn ảnh đã có trên wiki.
 • Đặt chú thích, tiêu đề, và mô tả các ảnh mà bạn đã chọn. Thông tin này sẽ được hiển thị dưới ảnh và giúp người đọc biết thêm về nội dung ảnh.
 • Đặt kích thước, kiểu hướng , viền, hoặc các cài đặt khác có sẵn trước khi hoàn tất. Các lựa chọn này có thế khác nhau tùy theo công cụ mà bạn đang dùng.
 • Nhấp "Kết thúc" và các ảnh của bạn sẽ xuất hiện sau khi bạn lưu trang.

Ví dụ

Sau đây là một vài ví dụ mà các tính năng tuyệt vời này sẽ hiển thị trên wiki của bạn:

Thư viện ảnh

Khung trình chiếu

Thanh trượt

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.