FANDOM


Trang trợ giúp này dành cho tham khảo Trình soạn thảo cổ điển. Xin lưu ý Trình soạn thảo trực quan có thể có cách hoạt động khác.

Chèn liên kết vào trang là một cách hữu ích giúp nối kết các trang với nhau, mở rộng nội dung và giúp người đọc dễ di chuyển giữa các bài viết trong wiki của bạn.

Hướng dẫn từng bước

Sử dụng trình soạn thảo trực quan

Hộp thoại liên kết

Để tạo một liên kết, bạn phải vào chế độ soạn thảo.

 • Bắt đầu bằng chọn khối văn bản bạn muốn liên kết.
 • Nhấp vào nút Link button trên thanh công cụ. (Nếu bạn không nhìn thấy nút này, vẫn còn có vài cách khác. Xem tiếp bên dưới.)
 • Một cửa số sẽ hiện ra cho bạn 2 tùy chọn: liên kết nội và liên kết ngoại. Liên kết nội là các trang trong phạm vi của wiki (hoặc từ một wiki khác). Liên kết ngoại là các trang ngoài phạm vi của wiki. Sau đó hãy chọn cái bạn cần.
 • Nhập đường dẫn để liên kết. Đối với liên kết nội, nhập tên của trang (xem Các kiểu liên kết nội bên dưới để biết thêm chi tiết). Đối với liên kết ngoại, nhập URL đầy đủ (bao gồm phần "http://").
 • Đảm bảo đoạn văn bản bạn cần hiển thị liên kết là chính xác.
 • Chọn "OK" và liên kết của bạn sẽ xuất hiện.

Sử dụng chế độ mã nguồn

Trong chế độ nguồn, bạn cần viết các liên kết dưới dạng mã wiki. (Lưu ý: viết theo dạng này trong trình soạn thảo trực quan cũng sẽ tạo một liên kết khi trang được lưu.)

 • Bắt đầu gõ 2 dấu ngoặc vuông mở tại vị trí bạn muốn chèn liên kết ([[).
 • Nếu trang bạn muốn liên kết thuộc không gian chính của wiki thì chỉ cần gõ tên trang. Nếu trang thuộc không gian khác, ví dụ như Thảo luận, Trợ giúp thì gõ tên không gian và theo sau là dấu 2 chấm rồi đến tên trang (Ví dụ: Trợ giúp:Liên kết). Nếu bạn không biết chắc nên viết gì thì hãy chuyển đến trang bạn muốn liên két và sao chép đoạn URL của trang đằng sau chuỗi /wiki/ (Ví dụ: http://congdong.wikia.com/wiki/Trợ_giúp:Liên_kết).
 • Đóng liên kết bằng 2 dấu ngoặc vuông đóng (]]). Liên kết của bạn sau khi hoàn tất phải có dạng: [[Trợ giúp:Liên kết]].
 • Nếu bạn muốn thay đổi văn bản sẽ được hiển thị cho liên kết thì trước khi đóng 2 dấu ngoặc, gõ dấu | và theo sau là văn bản bạn muốn. Ví dụ: [[Trợ giúp:Sửa đổi|Trang trợ giúp hướng dẫn cách soạn thảo]] sẽ cho bạn: Trang trợ giúp hướng dẫn cách soạn thảo.
Mẹo: Nếu bạn muốn liên kết đến một trang không thuộc không gian chính và bạn không muốn tên khong gian được hiển thị, bạn chỉ việc gõ dấu | trước 2 dấu ngoặc đóng. Ví dụ: [[Trợ giúp:Hộp thông tin|]] sẽ cho ra: Hộp thông tin.

Liên kết đến trang ngoài

Gõ một dấu ngoặc vuông đơn, sau đó đến URL của trang (bao gồm cả phần http:// ) theo sau là văn bản bạn muốn hiển thị được ngăn cách bởi khoảng trắng và cuối cùng đóng dấu ngoặc. Ví dụ: [http://google.com.vn Google] sẽ trông như sau: Google

Các kiểu liên kết nội

Liên kết nội là liên kết đi từ trang này đến trang khác trên Fandom và có thể là bất kì dạng nào trong các dạng sau:

 1. Để liên kết một trang bài viết, chỉ cần nhập tên của bài viết vào trường liên kết.
 2. Để liên kết trang trong một không gian (namespace), nhập cả tên không gian và tên trang với dấu (":") ngăn cách ở giữa.
  • Ví dụ: Nhân vật:Joe_Smith
 3. Để liên kết một trang trên wiki khác, nhập "W:c:" và theo sau là tên miền của wiki đó, sau đó đến tên trang.
  • Ví dụ: w:c:congdong:Trợ_giúp:Liên_kết sẽ liên kết đến trang này từ wiki của bạn.
 4. Trung tâm cộng đồng tiếng Anh có thể được liên kết chỉ bằng "w:"

Liên kết nâng cao

Liên kết đến một thể loại hoặc hình ảnh

Khi liên kết đến một thể loại với mục đích chỉ là di chuyển trang đó chứ không phải để phân loại bài viết, hoặc nếu bạn muốn liên kết một tập tin hình ảnh mà không hiển thị hình ảnh lên thì đặt dấu hai chấm sau cặp dấu ngoặc vuông, ví dụ: [[:Thể loại:Trợ giúp]] sẽ cho kết quả: Category:Trợ giúp[[:Tập tin:Wiki-wordmark.png]] sẽ cho kết quả: File:Wiki-wordmark.png.

Liên kết đến một đoạn trong bài viết

Liên kết đến một đoạn văn trong bài viết, yêu cầu đoạn văn đó phải được đánh dấu bởi một đề mục. Để liên kết, tại cuối liên kết thường, đặt một dấu thăng (

 1. ) và theo sau là tên đề mục. Ví dụ, nếu bạn muốn liên kết đến đoạn trợ giúp này, hãy nhập như sau: [[Trợ giúp:Liên kết#Liên kết đến một đoạn trong bài viết]] và bạn sẽ được Trợ giúp:Liên kết#Liên kết đến một đoạn trong bài viết

Liên kết qua hình ảnh

Nếu bạn muốn liên kết đến một trang thông qua một hình ảnh, thêm thông số sau vào hình ảnh đó: link=Tên trang.Ví dụ [[Tập tin:Wiki-wordmark.png|80px|link=Trợ giúp:Mục lục]] sẽ cho bạn: Wiki-wordmark (← nhấp vào ảnh sẽ chuyển bạn đến trang Trợ giúp:Mục lục.

Thay đổi màu sắc của một liên kết

Nếu bạn muốn thay đổi màu sắc của một liên kết (khác với việc thay đổi màu của tất cả liên kết trên wiki đó), bạn cần sửa đổi trong chế độ mã nguồn và sử dụng thẻ span với CSS đằng sau ký hiệu thanh dọc "|".

Ví dụ: để làm cho liên kết Trợ giúp:Mục lục có màu xanh lục, bạn sẽ gõ: [[Trợ giúp:Mục lục|<span style="color:green;">Trợ giúp:Mục lục</span>]] và bạn sẽ được: Trợ giúp:Mục lục.

Mẹo sử dụng ký hiệu thanh dọc

Khi sử dụng mã wiki, có một số mẹo trong việc sử dụng ký hiệu thanh dọc bạn có thể sử dụng để gõ liên kết nhanh hơn. Xem Mẹo ký hiệu thanh dọc để biết thêm chi tiết.

Các gợi ý liên kết

Gợi ý liên kết

Các gợi ý khi liên kết

Khi soạn thảo trong chế độ mã nguồn, tính năng gợi ý liên kết sẽ gợi ý cho bạn tên các trang và tập tin hiện hữu dựa theo những gì bạn gõ. Tính năng này rất hữu ích trong trường hợp bạn không thể nhớ chính xác tên trang để liên kết.

Khi bạn bắt đầu gõ "[[" và một vài ký tự, một cửa số nhỏ hiện ra và hiển thị các liên kết được gợi ý tương ứng. Ví dụ nếu bạn gõ: "[[Tập tin:S" thì một cửa sổ nhỏ sẽ hiện các tên tập tin bắt đầu bằng ký tự S.

Bạn có thể đóng cửa sổ gợi ý liên kết bằng cách nhấn phím "Esc" và bạn có thể tắt hoàn toàn tính nằng này từ thẻ Soạn thảo của trang Đặc biệt:Tùy chọn bằng cách đánh dấu vào ô "Không hiển thị gợi ý liên kết trong chế độ mã nguồn".

Ghi nhớ

 • Trước khi lưu, bạn nên xem trước sửa đổi của mình.
 • Nếu liên kết của bạn có màu đỏ trong cửa sổ Xem trước, có thể hoặc là do trang liên kết không tồn tại hoặc là bạn đã gõ không chính xác tên trang. Nếu nhấp vào liên kết đó, bạn sẽ được chuyển đến một trang trống và yêu cầu tạo trang đó.

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.