FANDOM


Chúc mừng, bạn đã tạo nên cộng đồng của mình! Giờ phải làm sao? Đó là câu hỏi chung của nhiều người. Xây dựng wiki và kiến tạo nó thành công là một thách thức nhưng nó không hề khó như ta nghĩ.

Điểm mục đầu tiên của trang trợ giúp này sẽ bao gồm những ý tưởng tuyệt vời giúp bạn xây dựng wiki, từ nội dung cho đến thiết kế cũng như cách quảng bá wiki và biến nó thành nơi vui chơi vào cởi mở. Điểm mục thứ hai sẽ bàn về cách thu hút thành viên và động viên họ tham gia và xây dựng cộng đồng.

Xây dựng cộng đồng

Tập trung xây dựng nội dung

Cập nhật thiết kế và định dạng

Tạo môi trường vui chơi và cởi mở để tham gia

Công khai wiki của bạn

Theo dõi tiến trình của bạn

Lời khuyên xây dựng dữ liệu thành viên

Chấp nhận sự khác biệt

Cá nhân là tế bào quan trọng

Không ai thích sự vô danh

Wiki là dự án tự nguyện

Tên thành viên tạo nên niềm tin

Hãy khoan dung

Yêu quý thành viên của bạn

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.