FANDOM


Phần mở rộng này có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bằng Đặc biệt:Tính năng wiki.
Đây là phần mở rộng được kích hoạt mặc định trên Fandom.
Bài viết blog

Bài viết blog (hay còn gọi là Blog cộng đồng) là các bài viết được viết bởi một cá nhân nhưng có thể được bình luận và tổ chức thành một bảng liệt kê tương tự kiểu blog điển hình.

Tại sao phải tạo blog?

Blog khác với các trang bài viết ở điểm chúng không được tạo để nhiều người cùng viết các phần nội dung, mà chỉ là của một cá nhân người dùng. Ý tưởng là tạo thêm cho cộng đồng wiki nhiều không gian để chia sẻ hơn cùng như không gian cho óc sáng tạo không ngừng của người dùng.

Một vài ví dụ tại sao người dùng phải chọn một bài viết blog thay vì kiểu bài viết wiki truyển thống:

 • Tác phầm gốc hay tác phẩm từ fan.
 • Bài viết ý kiến hay các câu chuyện về cá nhân.
 • Các bài viết đặt ra câu hỏi và kêu gọi giải đáp.
 • Bài viết xem xét, kiến nghị hay yêu cầu.

Hướng dẫn từng bước

Tạo một bài blog

Tạo blog
 • Để tạo một bài viết blog, truy cập vào thẻ "Blog" trên hồ sơ người dùng của bạn.
 • Nhấp chọn nút "Tạo blog". Sau đó, một màn hình soạn thảo sẽ hiện ra yêu cầu bạn nhập tiêu đề cho blog.
Cho phép bình luận blog

Tắt hoặc mở bình luận blog

 • Tạo bài blog như cách bạn tạo các trang trên wiki. Khác biệt duy nhất là bài blog này chi có bạn có thể sửa đổi.
 • Quyết định nếu bạn muốn cho phép bình luận lên blog của bạn thì đánh dấu vào ô "Bình luận" phía trên hộp Tóm tắt sửa đổi.
 • Nhấp "Xem trước" để xem lại blog của bạn.
 • Nhấp "Lưu trang" để chia sẻ blog của bạn với cả cộng đồng.
 • Trở về thẻ "Blog" trên trang hồ sơ của bạn để xem danh sách tất cả các bài đăng blog.

Bình luận blog

Bình luận blog

Viết bình luận cho blog

 • Khi xem một bài blog, cuộn xuống khu vực bên dưới bài blog và nhấp vào khung bình luận.
 • Một khu vực bình luận sẽ tải. Sử dụng các công cụ có sẵn để viết bình luận.
 • Nhấp "Gửi bình luận" để thêm phần bình luận của bạn vào trang.

Thông tin thêm

Quyền sửa đổi
Một bài viết blog có thể được sửa đổi bởi tác giả hoặc bảo quản viên trên wiki. Những người dùng khác không có quyền truy xuất để sửa đổi bài blog.
Xóa bình luận
Bảo quản viên có thể xóa bình luận bằng liên kết xóa, hiện bên cạnh thời gian của bình luận. Ngoài ra, nếu một bài blog bị xóa, tất cả các bình luận có liên quan cũng sẽ bị xóa theo.
Trang liệt kê bài blog
Các trang này cho phép bạn nhanh chóng liệt kê các bài viết blog theo thể loại. Bạn có thể tạo một trang liệt kê blog tại Đặc biệt:CreateBlogListingPage.
Lưu ý là trang liệt kê blog không cập nhật ngay khi có bài blog mới được tạo. Bạn phải đợi đến khi bộ nhớ cache được xóa (khoảng vài tiếng) hoặc thêm đoạn mã sau vào cuối URL trang: ?action=purge.
Blog:Recent posts có trên những wiki với tính năng blog được kích hoạt sẽ liệt kê tất các các blog gần đây trên wiki.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.