FANDOM


100px-Trash_Can.svg.png

Trang này nằm trong danh sách đang chờ xóa

Hãy nhớ kiểm tra liên kết đến đâylịch sử trang trước khi tiến hành xóa trang.

Trên Fandom, bạn được phép đổi tên người dùng của bạn nhưng chỉ được duy nhất một lần. Trước khi yêu cầu đổi tên, bảo đảm là tên mới đó thực sự là tên bạn muốn được gọi và chưa được người khác sử dụng. Khi bạn đã quyết định đổi tên, gửi yêu cầu của bạn cho nhân viên Fandom, sau đó yêu cầu của bạn sẽ được xét duyệt để tiến hành đổi tên.

Chọn một tên mới

Wikia cho phép tên gồm các ký tự bảng chữ cái thông thường có trong các ngôn ngữ thông dụng. Hơn nữa, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục, bạn cần biết tên người dùng bạn chọn có thể sẽ không được đổi nếu:

  • đó là tên của một người dùng đã đăng ký
  • tên đó gây phản cảm
  • tên đó đã bị chặn
  • tên đó nhằm mạo danh một người dùng khác trên Fandom.
  • tên đó có chứa ký tự không thuộc bảng chữ cái, ví dụ như ký hiệu đặc biệt hoặc bắt đầu bằng chữ cái thường (không in hoa).

Việc đổi tên được thực hiện theo quyết định của nhân viên.

Kiểm tra tên đã được dùng chưa

Để kiểm tra xem tên bạn đã chọn đã được sử dụng hay chưa, bạn có thể tìm kiếm trên Cộng đồng Trung Tâm. Chỉ cần gõ tên người dùng bạn chọn vào

http://congdong.wikia.com/wiki/Thành_viên:

Ví dụ, nếu bạn muốn đổi tên thành "Tôi chọn tên này", bạn có thể kiểm tra bằng URL: http://congdong.wikia.com/wiki/Thành_viên:Tôi_chọn_tên_này

Chọn tên người dùng

Nếu tên chưa được đăng ký, bạn sẽ thấy dòng chữ đỏ trên trang: "Tài khoản "TÊN" chưa được đăng ký".

Đổi tên người dùng

Khi tạo yêu cầu, vui lòng liên lạc với nhân viên Fandom thông qua Đặc biệt:Liên hệ đảm bảo là bạn nhập đúng và các chỗ in hoa hay viết thường cũng phải chính xác. Xin ghi nhớ rằng, tên người dùng không được bắt đầu bằng chữ thường.

Reaname account

Chỉ cần nhập vào tên mới mà bạn muốn, và đánh dấu vào cả 2 ô để xác nhận là tên của bạn đã đúng chính tả và dấu câu, và bạn đã đọc trang trợ giúp này về việc đổi tên.

Nếu yêu cầu của bạn được chấp nhận, một nhân viên Fandom sẽ gửi email cho bạn để báo tài khoản của bạn đã được đổi tên. Trong khi quá trình đổi tên được thực hiện, bạn không thể sửa đổi trên Fandom (và khi đó, bạn sẽ thấy một thông điệp báo là tài khoản của bạn đã bị khóa). Xin lưu ý là nếu bạn có hàng ngàn sửa đổi hoặc bạn đã sửa đổi trên rất nhiều wiki, việc đổi tên sẽ tốn nhiều giờ hoặc thậm chí là một ngày.

Việc đổi tên sẽ chuyển tất cả đóng góp trên tất cả wiki và trang người dùng của bạn sang tên mới đó. Mật khẩu, email và tùy chọn của bạn vẫn sẽ được giữ nguyên, mặc dù tài khoản của bạn sẽ bị khóa tạm thời cho đến khi quá trình hoàn tất. Tuy nhiên, những chữ ký bạn đã tạo sẽ không thay đổi nên bạn cần tự mình sửa những trang đã ảnh hưởng nếu bạn muốn.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.