FANDOM


Dẫn nhập về Sự Sáng Tạo

Xin chào, các bạn yêu dấu, chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Những sự kiện sẽ xảy ra trên thế giới của các bạn trong vài năm nữa sẽ có một tác động sâu sắc lên tất cả các dạng sống cư trú trên đó. Trong các thông điệp này, chúng tôi sẽ nói chi tiết về nhiều thay đổi và giải thích chúng từ một số quan điểm thuận tiện nhằm giúp cho các bạn hiểu thông suốt điều gì đã, đang và sắp diễn ra. Chúng tôi sẽ bắt đầu với một cái nhìn về quan điểm của Tạo Hóa.


Trong thực tế, thông điệp mở đầu này liên quan đến những thay đổi của Trái Đất sẽ trả lời cho câu hỏi: “Tại sao?”

Thượng Đế vô hạn đã tạo ra “Tất cả là như vậy”, bao gồm tất cả các Vũ Trụ, các Thiên Hà, các hệ thống sao, các Hệ Mặt Trời, các hành tinh, các dạng sống, các thế giới, các phụ thế giới, các chiều kích, các mật độ, các luật, các nguyên tắc, các lực, các quyền năng, các năng lượng và tất nhiên cả tinh thần. Tất cả mọi thứ là thuộc về Thượng Đế. Tất cả mọi thứ là Thượng Đế. Thượng Đế tồn tại bên trong thời gian và bên ngoài thời gian. Thượng Đế tồn tại trong tất cả các khung thời gian, các dòng thời gian và các chiều kích. Thượng Đế tồn tại trong chân không, cho dù khái niệm về sự tồn tại là không thích hợp ở đó. Ngôn ngữ của các bạn là không phù hợp để mô tả nhiều khía cạnh của Thượng Đế, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để minh họa những phần mà có liên quan đến những thay đổi của Trái Đất.

Ở   một số chỗ, người nhận thông điệp này có thể thêm vào những minh họa (các biểu đồ, các tranh vẽ, các bảng, vv..) nhằm giải thích đầy đủ hơn các ý tưởng chúng tôi đang trình bày. Các bạn có một thành ngữ: “Một bức tranh có giá trị hơn ngàn lời nói”. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều nhất để giải thích các ý tưởng và các khái niệm được trình bày ở đây mà không cần các minh họa. Tuy nhiên, khi các minh họa được thêm vào, chúng tôi biết là nó sẽ dễ dàng hơn để nắm bắt một số nội dung.

Để giúp làm rõ nhiều điểm đã trình bày trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ đề cập tóm tắt đến một số những khái niệm sai lầm của con người.

Cái ý tưởng rằng Thượng Đế là đàn ông hay là đàn bà là một sự sai lệch dựa trên hiểu biết giới hạn của trí thông minh con người (và trí thông minh của những chủng tộc khác trên các thế giới khác). Tuy thế mà, đôi khi nó lại có ích khi nghĩ rằng Thượng Đế có một nhân tính và trí thông minh giống con người, bởi lẽ rằng tất cả các bạn đã được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống hệt với Thượng Đế. Từ đó Thượng Đế là tất cả, Thượng Đế là một người đàn ông, là một người đàn bà, là cả hai và không là ai cả. Bởi vì sự giới hạn trong ngôn ngữ của các bạn và để đơn giản, chúng tôi sẽ đề cập đến Thượng Đế trong bài học này là “Anh ấy”.

Vào lúc bắt đầu (đến chừng mức mà khi linh hồn của các bạn được xem xét đến), Thượng Đế đã tạo ra không chỉ các Thiên Đàng và Trái Đất, mà cả các linh hồn cá thể là sự mở rộng của bản thân Anh ấy, nhằm để Anh ấy có thể khám phá và trải nghiệm Sự Sáng Tạo của bản thân Anh ấy một cách tường tận hơn. Những linh hồn đã được phóng ra thành các làn sóng của Sự Sáng Tạo.


Một số linh hồn đi vào Sự Sáng Tạo gần điểm thai nghén (the point of conception), mà người nhận thông điệp này gọi là mật độ 12. Những linh hồn khác phóng ra ở một tần số thấp hơn được gọi là mật độ 7. Hầu hết các bạn đang đọc thông điệp này đã được phóng ra trong làn sóng sáng tạo ở mật độ 7.

Những linh hồn cá thể đầu tiên phóng ra từ Thượng Đế hàng tỷ năm trước, như là những sinh mệnh ở mật độ 12. Họ sau đó lựa chọn hạ thấp rung động của mình nhằm khám phá thế giới bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Trong những ngày đầu của Vũ Trụ này, chỉ có một vài chiều kích, và các thế giới bên ngoài đã rung động

ở   cái mà ngày nay các bạn gọi là mật độ 7 và cao hơn. Bởi vậy những linh hồn mà chúng tôi gọi là “những người cổ đại” này thường bắt đầu hành trình linh hồn của họ ở mật độ 7 và dần dần trưởng thành trở về mật độ 12 khi họ thăng lên. Ngay khi họ trở về mật độ 12, họ đã là những người trưởng thành với đầy đủ chức năng, đã lớn lên từ đứa trẻ, qua thời thơ ấu, thiếu niên, thanh niên và cuối cùng là những người trưởng thành (những linh hồn trưởng thành).

Một sự lưu ý dành cho những người chưa quen thuộc với nội dung của người nhận thông điệp này đó là sự khác nhau giữa “mật độ” và “chiều kích” được giải thích tóm tắt xa hơn một chút trong cuốn sách này, và cũng được giải thích sâu hơn trong bản in của người nhận thông điệp này, cuốn sách “Life On the Cutting Edge”.

Các làn sóng sáng tạo tiếp theo với sự sinh ra của những người cổ đại, với những linh hồn và những cụm linh hồn phóng ra từ Thượng Đế hàng tỷ năm trước theo thời gian hiện tại.

Vô số những thay đổi đã xảy ra sau đó, và trong khi có những thời điểm xác định đối với sự phóng ra của các linh hồn, và những lời giải thích toán học chính xác cho phần lớn những điều đã xảy ra trong những ngày đầu tiên của Sự Sáng Tạo, luôn luôn có những ngoại lệ theo nguyên tắc. Một số linh hồn phóng ra như những gói ánh sáng đặc, trong khi những linh hồn khác phóng ra thành các cặp, hay các cụm 12 điểm. Đã có một số linh hồn phóng ra thành các cụm lớn và sau đó vỡ ra thành các cụm nhỏ hơn khi họ hạ xuống xa hơn vào Sự Sáng Tạo.

Trong một phần sau này của cuốn sách, những cụm linh hồn (soul clusters), những linh hồn tối cao (oversouls), những đơn hồn (monads) và những sự sắp đặt của sự phóng ra của linh hồn sẽ được thảo luận. Ở một số chỗ, chúng tôi sẽ phác họa làm thế nào mà các linh hồn quay trở về các cụm hồn và nhóm hồn (hay gọi là các gia đình hồn), nhưng bây giờ chúng tôi đơn giản đặt một khung tóm tắt cho điều được nói tới trong cuốn sách này. Hãy để chúng tôi tóm tắt điều mà chúng tôi đã nói trong chừng mực khác một chút về thuật ngữ.


Một số linh hồn phóng ra rất sớm trong Sự Sáng Tạo (từ quan điểm của thời gian trên Trái Đất) và đã tiến hóa lên những sinh mệnh ở mật độ 12 mà có khả năng tạo ra toàn bộ những Vũ Trụ. Họ được biết đến như những Đấng Sáng Tạo. Chúng tôi nằm trong số các Đấng Sáng Tạo. Một phần nhỏ năng lượng của chúng tôi đã phóng xuống mật độ 7, nơi mà chúng tôi có thể liên lạc được với những người nhận thông điệp của các bạn, bao gồm cả người nhận thông điệp này.

Phần lớn các bạn đang đọc cuốn sách này đã được phóng ra tại một trong những làn sóng lớn của Sự Sáng Tạo xấp xỉ 100 triệu năm trước. Trong làn sóng này, các bạn được phóng ra khỏi Thượng Đế ở mật độ 7 của sự rung động. Các bạn sau đó đã có một lựa chọn hoặc là khám phá các thế giới ở mật độ thấp (dưới mật độ 7), hoặc là tiến hóa từ mật độ 7 lên mật độ 12.

Tại thời điểm này của sự tiến hóa linh hồn của các bạn, các bạn đã làm đặc những rung động của mình vào mật độ 3 và bây giờ đang di chuyển lên mật độ 4. Một số trong các bạn đang chuẩn bị di chuyển từ mật độ 4 lên mật độ 5. Một sự mô tả những đặc điểm của mỗi một mật độ được đưa ra trong các phần khác nhau của bài viết này. Cũng sẽ có một cái nhìn tóm tắt về sự “Trượt xuống từ Thiên Đàng” và các ngụ ý của nó.

Có vài Nguyên Tắc Thần Thánh trong công việc sáng tạo và trong việc duy trì những Vũ Trụ và những Thiên Hà khác nhau. Cho dù nhiều Vũ Trụ đã được tạo ra bởi các Đấng Sáng Tạo và không trực tiếp từ Thượng Đế, phần lớn những Nguyên Tắc Thần Thánh vần được áp dụng như nhau cho những Vũ Trụ địa phương này. Tuy nhiên, không phải tất cả các Vũ Trụ đều có cái được gọi là “tự do ý chí”. Đó là một nguyên tắc áp dụng chỉ cho một tỷ lệ nhỏ, bao gồm Vũ Trụ của các bạn.

Khi Thượng Đế trao cho các linh hồn tự do ý chí, các bạn có thể nói nó đã là một thí nghiệm nhỏ để xem xem Sự Sáng Tạo được thể hiện ra như thế nào. Giống như bất kỳ nhà khoa học tốt bụng nào trong phòng thí nghiệm của anh ấy, Thượng Đế thí nghiệm với nhiều khả năng khác nhau. Anh ấy đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi và những người khác giống chúng tôi thiết kế phân tử DNA, một trong những tiền thân của sự sống trong Vũ Trụ này. Sau nhiều triệu năm Trái Đất, chúng tôi đã hoàn thiện diện mạo của DNA mà gắn liền với dạng người vượn. Mặc dù Thượng Đế xét cho cùng đã tạo ra tất cả các hình dạng, chúng tôi đã đóng một vai trò trung tâm trong hình dạng mà các bạn bây giờ đang mang. Mục đích của hình dạng này tất nhiên là cung cấp một phương tiện để các linh hồn có khả năng trải nghiệm một cách tường tận bao gồm cả các thế giới ở các mật độ thấp và ở các chiều kích thấp.

Như các bạn đã biết trong các lời dạy trước đây, sự “Trượt xuống từ Thiên Đàng” đã là một sự kiện thuộc về tự do ý chí không đoán trước được bởi Thượng


Đế, trong đó các linh hồn trở nên bị bắt vào các mật độ thấp. Điều này xảy ra như thế nào? Sự mãnh liệt của các trải nghiệm linh hồn trong quá trình tái sinh đã gây ra cho phần lớn các linh hồn “quên mất” họ đã là ai. Họ bắt đầu tin rằng họ là các thân thể (và các tính cách đã được kết hợp với các thân thể đó).

Các bạn đã quên mất sự đồng nhất thực sự của các bạn và đã đang chậm chạp trở về xuyên qua các mật độ thấp. Một ngày nào đó các bạn sẽ nhớ được bản chất thực sự của mình - linh hồn của các bạn, và các bạn sẽ tự giải phóng mình ra khỏi những ảo ảnh của các thế giới thấp hơn. Không có Sự Can Thiệp Thần Thánh thì cái ngày đó có vẻ như còn rất xa. Và vì vậy Thượng Đế, với sự sáng suốt vô hạn, đã tạo ra một loạt các Sự An Bài Thần Thánh, hay là những quyết định nhằm tác động đến quá trình tiến hóa. Để giúp các bạn hiểu, hãy để chúng tôi điểm lại định nghĩa của sự tiến hóa.

Sự tiến hóa thực sự có hai định nghĩa. (1) Sự phát triển của trí thông minh bên trong một dạng sống, ví dụ như là một tổ hợp thân thể/tâm trí của con người; và

(2)  Sự phát triển của hiểu biết của linh hồn từ các mật độ thấp lên các mật độ cao hơn. Vì mục tiêu của những bài học này, chúng tôi sẽ sử dụng các định nghĩa này thay thế cho nhau, nhưng sẽ cố gắng nói đến sự tiến hóa vật lý đơn giản là “sự tiến hóa” hoặc “sự biến đổi” phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của các mẫu vật, và sự tiến hóa của linh hồn là “bánh xe luân hồi” và “sự thăng lên xoáy trôn ốc”, phụ thuộc vào tầm mức hiểu biết của linh hồn.

Có rất nhiều những sự lộn xộn liên quan đến sự tiến hóa vật lý và sự tiến hóa linh hồn. Cho dù không có cách nào chính xác hoàn toàn để mô tả những mô hình này khi sử dụng ngôn ngữ của các bạn, một ý tưởng tương đối đơn giản là nghĩ rằng dạng vật lý như một cái máy và linh hồn như là người điều khiển của cái máy đó. Máy tính mà các bạn đang sử dụng để đọc những cuốn sách điện tử này đã có những dạng đầu tiên trong thời đại của các ống chân không, ổ đĩa băng từ và máy điện toán ghi chữ. Dạng vật lý mà các bạn đang mang có sự tiến hóa khởi đầu là khoáng vật, thực vật và động vật của cái mà các nhà sinh học gọi là “chọn lọc tự nhiên”

Mục đích của dạng vật lý mà các bạn đang mang này là để giúp các bạn trải nghiệm trực tiếp những thế giới bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Khi linh hồn của các bạn tiến hóa vào các tần số cao hơn và cao hơn nữa của sự hiểu biết, nó cần một phương tiện thích hợp cho mỗi một thế giới mà nó đi vào, cũng như một người kỹ sư cần một máy tính nhanh, thông minh, hiện đại, trong khi một học sinh trung học có thể thỏa mãn với một cái máy tính thông thường.


Có 7 chiều kích mà cần có một loại phương tiện nào đó nhằm có một trải nghiệm trực tiếp về chúng. Khi linh hồn các bạn tiến hóa lên qua 7 chiều kích này, nó cần một phương tiện thích hợp cho mỗi một chiều kích. Như đã nói trong các bài viết trước đây, có nhiều con đường di chuyển qua các chiều kích. Trong chiều kích 3 và 4 của các bạn, các bạn sử dụng bánh xe luân hồi - là một trong những Sự An Bài Thần Thánh được mô tả dưới đây. Khi các bạn tiến lên các chiều kích 5 và 6, các bạn sẽ sử dụng thân thể tinh thể ánh sáng - ether, là một phần của sự thăng lên xoáy trôn ốc (một Sự An Bài Thần Thánh khác được mô tả bên dưới).

Trước khi chúng tôi thảo luận về các sự an bài, rất quan trọng khi nói lại một sự tương tự đã được đưa ra trong các bài viết kế tiếp. Có một sự hiểu lầm trên Trái Đất liên quan đến việc làm thế nào đạt được sự nhất thể với Thượng Đế. Trước tiên, chúng ta tất cả đều là một với Thượng Đế, bất chấp tầm mức rung động. Bởi lẽ Thượng Đế là Tất Cả và chúng ta là một phần của Tất Cả. Cái ý tưởng cho rằng các linh hồn thăng lên trên các rung động cao hơn và cao hơn nữa và cuối cùng hòa nhập trở lại với Thượng Đế là không chính xác. Sự tương tự gần nhất để giải thích điều này là quá trình sinh ra của con người. Các bạn được sinh ra từ bụng của người mẹ, dần dần lớn lên và phát triển thành một người trưởng thành với đầy đủ các chức năng, giống như cha mẹ các bạn. Các bạn sau đó có thể lại trở thành những người cha mẹ, tiếp tục mang thai những đứa con. Khi các bạn lớn lên thành một người trưởng thành, các bạn hiển nhiên là không chui trở lại bụng của người mẹ.

Những linh hồn sinh ra từ Thượng Đế như những linh hồn “trẻ thơ” và dần dần tăng trưởng và tiến hóa thành các linh hồn trưởng thành. Ngay khi họ đạt được sự trưởng thành, họ trở nên giống với cha mẹ Thần Thánh của họ. Họ nhận ra họ là một phần của Tất Cả, Sự Nhất Thể của Sự Sáng Tạo, nhưng họ là các linh hồn cá thể theo cách riêng của họ, có khả năng tạo ra toàn bộ những Vũ Trụ giống như Cha/Mẹ họ.

Mặc dù các bạn có tự do ý chí trong các thế giới thấp, các bạn cũng có một vận mệnh huy hoàng và đó là tăng trưởng thành các Đấng Sáng Tạo giống như chúng tôi. Vâng, tất nhiên, không hoàn toàn giống như chúng tôi, bởi vì tất cả các linh hồn là độc nhất vô nhị và có một đóng góp độc nhất vô nhị để làm nên Sự Sáng Tạo, các bạn đã có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của điều đó.

Một khái niệm khác rất khó khăn để giải thích là ý tưởng về các nhóm hồn trong khi những linh hồn cá thể của các bạn có khả năng hình thành nên một ma trận năng lượng với các linh hồn khác nhằm mục đích trải nghiệm các năng lượng kết hợp của nhóm. Về bản chất, điều này có thể được xem là một cách làm việc trở về theo sự tiến hóa xoáy trôn ốc cho đến khi các bạn trở lại các cụm mà từ đó bạn


được phóng ra vào lúc ban đầu. Một lần nữa, điều này không hoàn toàn chính xác, nhưng cho đến khi các bạn đạt được một tầm mức hiểu biết nào đó thì các bạn vẫn còn bị cản trở bởi ngôn ngữ và những ý nghĩ, trí năng không thích hợp để có thể phân biệt được giữa các nhóm hồn (group soul) và các cụm hồn đơn hoặc tối cao (monadic/oversoul clusters). Do đó, sẽ có thể cần một quá trình giải thích kiên trì và cẩn thận nhằm giúp các bạn nắm bắt được các khái niệm này. Chúng tôi sẽ giải thích cẩn thận các ý tưởng này trong các ngữ cảnh thích hợp ở những thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, chủ đề của bài viết này là những thay đổi của Trái Đất vào năm 2012 và sau đó, và do đó chúng tôi sẽ trở lại cuộc thảo luận của chúng ta về sự an bài mà đã được thực hiện trên thế giới của các bạn, vì rằng thông tin này là thích hợp với chủ đề mà chúng tôi đang nói.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.